Parapety wewnętrzne i nakładki parapetowe - OBR-ERG Sp. z o.o.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Parapety wewnętrzne i nakładki parapetowe

Oferta

Parapety wewnętrzne i nakładki parapetowe

W ramach realizacji projektu POPW.01.03.01-18-0011/17-006 pod nazwą „Wdrożenie prac B+R z zakresu innowacyjnych narzędzi wytłaczarskich uruchomienie na ich podstawie nowych produktów” wprowadzono do oferty innowacyjne produkty.
W innowacyjnym rozwiązaniu tworzenie ścianek wewnętrznych odbywa się zupełnie oddzielonymi od nich (dodatkowymi) kanałami a łączenie ścianek odbywa się tuż przed wylotem z głowicy. Powyższe rozwiązania powstały na podstawie autorskich doświadczeń kadry OBR-ERG Sp. z o.o. Specjalnie zaprojektowane kształty kanałów prowadzących tworzywo (dotyczy tworzywa z recyklingu PVC) umożliwiają uzyskanie wyrobu finalnego bez widocznych defektów powierzchniowych (przebarwień i wgłębień) na eksponowanych powierzchniach wytłaczanych profili.

UWAGA
Promocja i sprzedaż produktów odbywa się głównie przez firmę INTERFIX www.interfix.pl (kapitałowo powiązaną spółkę handlową z OBR-ERG Sp. z o.o.), oraz stałych odbiorców z terenu Polski. OBR-ERG Sp. z o.o. pełni rolę w tym przypadku producenta.


PARAPET WEWNETRZNY KOMOROWY
- parapety wewnętrzne komorowe OBR-ERG, według rys. B1, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP,

Rys. B1

Promocja i sprzedaż produktu:NAKŁADKA PARAPETOWA ZWYKŁA
  • nakładki parapetowe wewnętrzne zwykłe OBR-ERG, według rys. B2, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP.


Rys. B2

Promocja i sprzedaż produktu:
Seria ODNOVA nakładki renowacyjneNAKŁADKA PARAPETOWA KOMOROWA
- nakładki parapetowe wewnętrzne komorowe OBR-ERG, według rys. B3, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP.
Produkt objęty świadectwem ochronnym NR 70755 na wzór użytkowy pt. Nakładka parapetu.

Rys. B3

Promocja i sprzedaż produktu:
Seria ODNOVA nakładki komoroweParapety wewnętrzne, nakładki parapetowe wewnętrzne lite i komorowe są wykonywane metodą wytłaczania kształtowników z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i oklejone za pomocą kleju poliestrowego na stronie licowej folią dekoracyjną z polichlorku winylu (PVC), o grubości 0,2 mm, w kolorach i wzorach zgodnych z wzornikiem producenta.
Standardowe długości parapetów i nakładek OBR-ERG wynoszą 6 m, a szerokości:
  • parapetów wewnętrznych komorowych: 100 ÷ 500 mm, co 50 mm oraz 530 mm,
  • nakładek parapetowych zwykłych: 300 ÷ 500 mm, co 50 mm oraz 530 mm,
  • nakładek parapetowych komorowych: 400 mm.
Mogą być produkowane parapety i nakładki parapetowe o innej długości i szerokości, po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą.
Na końcach parapetów i nakładek parapetowych stosowane są nakładki boczne z PP, ABS lub PVC.

DEKLAROWANY ZAKRES STOSOWANIA
Parapety wewnętrzne OBR-ERG są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń,
w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych.
Parapety wewnętrzne OBR-ERG powinny być montowane w następujący sposób:
  • oparte na murze (osadzone na podkładzie z zaprawy), tak aby wypust poza lico ściany nie przekraczał 50 mm,
  • częściowo oparte na murze (niepełną szerokością), przy jednoczesnym zastosowaniu podparcia na wspornikach rozstawionych w odległości nie większej niż 600 mm,
  • styk parapetu i ościeżnicy należy zabezpieczyć uszczelniaczem silikonowym.

Nakładki parapetowe zwykłe oraz nakładki parapetowe komorowe OBR-ERG są przeznaczone do renowacji zużytych lub uszkodzonych parapetów wewnętrznych, wykonanych z betonu lub lastryka. Nakładki powinny być przycinane na wymiar i mocowane do starego parapetu przy pomocy kleju akrylowego. Styk nakładki i ościeżnicy powinien być uszczelniony silikonem.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego