Innowacyjne narzędzia - OBR-ERG Sp. z o.o.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Innowacyjne narzędzia

Oferta

INNOWACYJNE NARZĘDZIA DO PRODUKCJI PROFILI KOMOROWYCH:


W ramach realizacji projektu POPW.01.03.01-18-0011/17-006 pod nazwą „Wdrożenie prac B+R z zakresu innowacyjnych narzędzi wytłaczarskich uruchomienie na ich podstawie nowych produktów” wprowadzono do oferty innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi (głowice wytłaczarskie i układy kalibrująco-chłodzące).
W dotychczasowych konstrukcjach narzędzi przetwarzających recyrklaty PVC poprzeczki komór (ścianki wewnętrzne) tworzone są poprzez napływ uplastycznionej masy PVC ze ścianek głównych, co powoduje powstawanie smug i przebarwień na ich powierzchni.
W innowacyjnym rozwiązaniu tworzenie ścianek wewnętrznych odbywa się zupełnie oddzielonymi od nich (dodatkowymi) kanałami a łączenie ścianek odbywa się tuż przed wylotem z głowicy. Rozwiązanie pokazano przy pomocy wycinka dokumentacji głowic:
- dla parapetu komorowego PVC (rys. 1),
- dla nakładki komorowej PVC (rys.2). 


Rys. 1. Wycinek dokumentacji – płyta torpedowej dla profilu typu parapet komorowy PVC.


Rys. 2. Wycinek dokumentacji: płyta torpedowa - ustnikowa (wylotowa) dla profilu typu nakładka komorowa PVC.


Powyższe rozwiązania powstały na podstawie autorskich doświadczeń kadry OBR-ERG Sp. z o.o. Specjalnie zaprojektowane kształty kanałów prowadzących tworzywo (dotyczy tworzywa z recyklingu PVC) umożliwiają uzyskanie wyrobu finalnego bez widocznych defektów powierzchniowych na eksponowanych powierzchniach wytłaczanych profili.

Powyższe rozwiązanie stosowane może być w nowo projektowanych, oraz modernizowanych narzędziach na zlecenia zewnętrznych podmiotów zamawiających.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego