Fundusze Europejskie - OBR-ERG Sp. z o.o.

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusze Europejskie

OBR-ERG Sp. z o.o. z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
Działania 1.3 Ponadregionalne powiązana kooperacyjne,
Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
 
TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie prac B+R z zakresu innowacyjnych narzędzi wytaczarskich i uruchomienie na ich podstawie nowych produktów.
 
OPIS PROJEKTU:

Działalność firmy obejmuje produkcje narzędzi i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, oraz wytwarzanie wyrobów z PVC. Firma posiada dwa obszary produkcyjne: narzędziownia, oraz dział produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Kadra posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.
Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R na rynek w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:
- wdrożenie własnych prac B+R kluczowych do wdrożenia na rynek nowych produktów,
- wdrożenie innowacyjności produktowej,  procesowej i organizacyjnej w skali europejskiej.
Innowacyjne narzędzia wytłaczarskie produkowane będą dla klientów zewnętrznych, oraz na potrzeby własne. Dzięki temu inne firmy wytwarzające produkty z tworzyw sztucznych uzyskają dostęp do najnowocześniejszej technologii. Dzięki produkcji narzędzi na potrzeby własne firma będzie w stanie uruchomić produkcję nakładki komorowej PVC (objętej wzorem użytkowym), oraz profili bez widocznych defektów powierzchniowych (np. smug i przebarwień).
Nakładka komorowa wg wzoru użytkowego może być stosowana w budownictwie, jako element renowacyjny do już zainstalowanych parapetów bez konieczności ich demontażu. Powyższe rozwiązania powstały na podstawie autorskich doświadczeń kadry OBR-ERG Sp. z o.o. i stanowią innowacje na skalę Europejską. Cały proces produkcyjny odbywał się będzie ze większa wydajnością. Projekt dotyczy wysokich średniowysokich technologii. Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie efektów we wszystkich ważnych obszarach oddziaływania poprzez: zmniejszenie ilości odpadów, zastosowanie do produkcji surowców pochodzących z recyklingu, zmniejszenie ilości braków.
 
 
 
WARTOŚĆ PROJEKTU:                                                            DOFINANSOWANIE:
1 702 320,00 zł                                                                               830 400 zł


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego